WYDARZENIA

IV Forum Promocji Turystyki

Instytut Administracji objął patronatem IV Forum Promocji Turystyki. Celem tego wydarzenia jest wymiana doświadczeń, omówienie największych zagadnień dotyczących zarządzania systemami promocji turystycznej w Polsce, przedstawienie interesujących przykładów i nowatorskich rozwiązań. To bardzo ważna impreza dla przedsiębiorców i organizacji turystycznych oraz osób z samorządów odpowiedzialnych za turystykę.

Forum Promocji Turystyki to inicjatywa portalu branży turystycznej WaszaTurystyka.pl.

Czytaj dalej

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

Lokalna tradycja, patriotyzm - i nowoczesny urząd. Responsywny w działaniach i adaptujący się do zmian prawnych i społecznych. Korzystający z najnowszych technologii oraz doskonale zarządzany przez menedżerów wyznaczających nowe trendy. 

INTELIGENTNA GMINA

Smart City to nie tylko idea, ale sposób myślenia i działania całego samorządu. Wyprzedzaj czas i przewiduj potrzeby mieszkańców. Wykorzystuj najnowsze technologie by reagować zanim problem stanie widoczny dla wszystkich.

KULTURA SUKCESU

Samorządowe instytucje kultury potrzebują wsparcia, by aktywnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców i kształtować postawy obywatelskie i społeczne. Kultura samorządowa to klucz do sukcesu gminy!

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Pomagamy rozmawiać z mieszkańcami, jak tworzyć dla nich wygodne strony internetowe i reaktywne serwisy społecznościowe, jak włączać ich w rozmowę. Nie ma trudnych tematów, są tylko źle przygotowani rozmówcy.

ROZWÓJ DLA MIESZKAŃCÓW

Dobra gmina to dobre miejsce do życia i pracy. Interes społeczny wymaga współpracy samorządu z biznesem. Pomagamy budować uczciwe relacje z podmiotami gospodarczymi, które służą mieszkańcom i rozwijają gminy.